Image Image Image Image Image

Företagsabonnemang

Vi erbjuder företagsabonnemang.

Nu finns det möjlighet för företag att teckna säsongskort direkt med Lundahoj. Korten är då inte personliga utan företaget står som ansvarigt för hyreskostnader och för cykeln under hyresperioden. Detta innebär att korten med fördel kan användas av flera personer. Administration kring vem som använt cykeln vid vilket tillfälle står företaget för. Handläggningstiden för företagskort är ca 2 veckor.

Pris:
250 kr per säsongskort. Priserna är ex moms.

Hyreskostnader:
Cykeln får lånas gratis 30 minuter åt gången. Om cykeln lånas mer än 30 minuter kostar det 10 kr för första halvtimmen, 20 kr för andra och 40 kr per halvtimme resterande tid.

Vi behöver veta:
Företag
Organisationsnummer:
Leverans- samt fakturaadress:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
Namn avtalstecknare:
Namn på korten, eller hur kortet ska vara märkt:
PIN-kod:
Antal kort:

Kontakta oss för mer information eller beställning lundahoj@jcdecaux.se