Image Image Image Image Image

RFID-kort

När du köper ditt säsongsabonnemang kan du välja att koppla ihop ditt abonnemang med ett kort som har RFID-funktion (kort med blipp funktion) tex. gymkort, bibliotekskort mm.

Så här går du tillväga för att koppla ditt Lundahoj-konto till ditt RFID-kort (efter att du köpt ditt säsongskort)

1. Gå till en terminal och håll fram ditt RFID-kort på den blåa skärmen
2. Ange tryckval 2 på skärmen
3. Ange ditt Abonnemangsnummer/ID
4. Ange din Aktiveringskod
5. Ange den pinkod du valde vid registreringen.
6. Klart!

Säsongskortet köper du här

AbonnemangsID, Aktiveringskod samt pinkod finns i mailet du fick när du köpte säsongskortet
Nu är ditt kort aktiverat och redo för att användas!

Instructions how to connect your Lundahoj account to your RFID card(after you have bouht your season pass)

1. Go to a terminal and hold up your RFID card on the blue screen
2. Set pressure selection 2 of the screen
3. Enter your subscriptionID
4. Enter your Activation Code
5. Enter the Pin Number you chose at registration.
6. Done!

Subscribe

You find the SubscriptionID, Activation code and PIN code in the email you received as you bought the season pass. After you have followed these steps, your card activated and ready for use!