Image Image Image Image Image

Jojo-kort

När du köper ditt säsongskort kan du välja att koppla ihop kortet med ditt Jojo-kort eller annat RFID-kort.

Så här går du tillväga för att koppla ditt Lundahoj-konto till ditt Jojo-kort eller annat RFID-kort (efter att du köpt ditt säsongskort)

1. Gå till en terminal och håll fram ditt Jojo-kort på den blåa skärmen
2. Ange tryckval 2 på skärmen
3. Ange ditt Abonnemangsnummer/ID
4. Ange din Aktiveringskod
5. Ange den pinkod du valde vid registreringen.
6. Klart!

Säsongskortet köper du här

AbonnemangsID, Aktiveringskod samt pinkod finns i mailet du fick när du köpte säsongskortet
Nu är ditt kort aktiverat och redo för att användas!

jojokort